صفحه اصلی - کاردان ساخت :: سازنده دستگاه های کلاف باز کن، خاموت زن و خم کن میلگرد

   

خاموت زن و خم کن میلگرد آجدار تا قطر 14 میلیمتر

 

 


 

دستگاه کلاف بازکن میلگرد

 

دستگاه کلاف بازکن میلگرد

 

 

خاموت زن و خم کن ميلگرد آجدار تا قطر 20 ميليمتر